Κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

  • Αμπαλάζ επίπλων και συσκευασία υαλικών
  • Τοποθέτηση ενδυμάτων σε χαρτοντουλάπες
  • Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση επίπλων
  • Δωρεάν συνδέσεις και αποσυνδέσεις ηλεκρικών συσκεων
  • Φορτοεκφόρτωση από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, με ασφάλεια
  • Μεταφορά με σύγχρονα κλειστά φορτηγά της εταιρείας μας
  • Χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων
  • Αποθηκευση οικοσκευων
  • Συσκευασία και μεταφορά έργων τέχνης